top of page
7 รังสีรักษาเรกิเทวทูต

พลังงานสั่นสะเทือนสูงส่งรังสี 7 อันจาก 7 อาร์คแองเจิล  การรักษาจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ  นี่คือเซสชั่นที่สวยงามซึ่งส่งแสง 7 แฉกของ 7 เทวทูต ซึ่งจะส่งพลังงานไปยังส่วนต่างๆ ในชีวิตของคุณที่คุณต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางกาย ส่งพลังงานความรัก ทำให้ชีวิตของคุณสวยงาม การปกป้อง การรักษาทางจิตวิญญาณ การเคลียร์ และความอุดมสมบูรณ์ 

 

Duration: ประมาณ 30-45 นาที

 

 

7 รังสีรักษาเรกิเทวทูต

$79.99 ราคาปกติ
$59.99ราคาขายลด
    bottom of page