top of page
การรักษาลูกตุ้ม

การรักษาลูกตุ้มหรือการตั้งใจรักษาโดยเฉพาะ  
(ระยะเวลาและกิริยาแตกต่างกันไป: ติดต่อสอบถามราคา)

 

ลูกตุ้มนำทางและการรักษา   การรักษาลูกตุ้มอาจนำไปสู่ช่วงเรกิบางช่วงที่แนะนำ 

 

เซสชันปกติอาจรวมถึง:

- ตรวจสอบและเพิ่มระดับพลังงานของคุณ

- แก้ไขการฉีกขาดของออร่าของคุณและแก้ไขรูปร่างของออร่า

- ปรับสมดุลองค์ประกอบของคุณ

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อย หมดแรง หมดแรงทางอารมณ์และพลังงาน

 

Duration: 30 นาที การรักษาแบบแชนเนล

 

การรักษาลูกตุ้ม

$122.22 ราคาปกติ
$111.11ราคาขายลด
    bottom of page